Nawożenie kukurydzy

W celu usprawnienia procesu wzrostu i rozwoju roślin stosuje się preparaty zwane biostymulatorami. Biostymulatory przyspieszają i sterują procesami życiowymi, zwiększają również odporność roślin na działanie szkodliwych warunków pogodowych, a także stymulują rozwój korzeni czy liści. Używane w Polsce biostymulatory są określone w ustawie o ochronie roślin jako środki ochrony roślin. Tylko substancje dopuszczone do obrotu mogą używać w nazwie i opisie słowa „biostymulator”. Typowym biostymulatorem jest ASAHI SL. Jest to preparat, którego skład oparty jest na występujących naturalnie w roślinach, trzech substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli. Dzięki opryskowi roślin ASAHI SL uzyskać można lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą produkcję biomasy. Jest to spowodowane bardziej efektywnym procesem fotosyntezy oraz prawidłowej gospodarki wodnej w roślinie. Biostymulatory powodują również wzrost zawartości składników organicznych. Dzięki zastosowaniu otrzymamy zwiększone plonowanie roślin sadowniczych i warzyw uprawnych, a także wzrost ich jakości.